Στοιχεία σταθμού EPURON ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ 2

Μητρώο PAE: ΑΔ-01560
Εταιρεία: EPURON ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ 2
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.00
Θέση/Δήμος: ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΝΟ. 381 ΚΑΙ 359 ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΡΟΚΙΟ Δ.Δ. ΚΡΟΚΙΟΥ / ΑΛΜΥΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: EPURON ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ 2

Ιστορικό Αδειών

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ/Β) ισχύος 1,999 MWp, στη θέση «Κρόκιο», του Δήμου Αλμυρού, Π.Ε. Μαγνησίας, στην εταιρεία «EPURON ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1» με δ.τ. «EPURON Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. 1»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/05/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, λόγω αλλαγής επωνυμίας του φορέα του έργου από “EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.1” σε “EPURON ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1”, για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός, Ισχύος 1,99MWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας “EPURON ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1”, που πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού 84.937m2, σε εκτός σχεδίου περιοχή, βόρεια του οικισμού “Κρόκιο”, της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 10/05/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.241/οικ.9289/11.05.2010 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01560) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,999MW στη θέση «Κρόκιο» του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, της εταιρείας «EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε 1»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/09/2011