Στοιχεία σταθμού EPURON ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ 7

Μητρώο PAE: ΑΔ-01561
Εταιρεία: EPURON ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ 7
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.01
Θέση/Δήμος: ΓΙΝΤΖΕΛΙ Δ.Δ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ / ΑΛΜΥΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: EPURON ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ 7

Ιστορικό Αδειών

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,008ΜW, στην εταιρεία ¨EPURON ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 7¨, με δ.τ. ¨EPURON A.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. 7¨, στην θέση ¨Γιντζέλη¨ του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/07/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, λόγω αλλαγής επωνυμίας του φορέα του έργου από “EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.7” σε “EPURON ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 7”, για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός, Ισχύος 1,008MWp, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας “EPURON ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. 7”, που πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτεμάχιο συνολικού εμβαδού 93.021,80m2, σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση “Γιντζελί”, δυτικά του οικισμού “Ευξεινούπολη”, της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 10/05/2012
Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.527/οικ.9284/11.05.2010 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ-01561) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,008MW στη θέση «Γιντζέλι» του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, της εταιρείας «EOS MANAGEMENT ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε 7»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/09/2011