Στοιχεία σταθμού LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01567
Εταιρεία: LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.84
Θέση/Δήμος: ΛΙΒΑΔΙ / ΚΙΛΚΙΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ)

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 271/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.431/οικ.9554/13.05.2010 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01567) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,843 MW, στη θέση «Λιβάδι», της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρίας με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 01/08/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.431/οικ.9554/13.05.2010 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01567) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/12/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 243/2014 Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠEKA Δ6/Φ16.431/οικ.9554/13.05.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01567) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,843 MW στη θέση «Λιβάδι», της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού, του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/05/2014
ΕΓΚΡΙΣΗ περιβαλλοντικών όρων της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1,843 MW της εταιρίας με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε », που προτείνεται να εγκατασταθεί σε έκταση εμβαδού 90.138,00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση “ Λιβάδι ” του Δ.Δ. Καμπάνη του Δήμου Κιλκίς (πρώην Δήμου Γαλλικού) στο Νομό Κιλκίς (έργο της Η.Π. 15393/2332/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1022Β/ 5-8-2002) με κωδικό ΕΣΥΕ 401.0 γ, εγκατάσταση όχλησης χαμηλής σύμφωνα με την Δ6/Φ1/οικ.19500/4-11-04 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1671/Β/11-11-04)).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/08/2011