Στοιχεία σταθμού ΗΛ.ΕΝ. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01569
Εταιρεία: ΗΛ.ΕΝ. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.50
Θέση/Δήμος: ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΝΟ. 865, 866, 867 Δ.Δ. ΧΩΡΥΓΙΟΥ / ΚΙΛΚΙΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΗΛ.ΕΝ. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατεστημένης ισχύος 1,504 ΜW στα υπ' αριθ. 865, 866 και 867 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Χωρυγίου του Δήμου Κιλκίς της Π.Ε Κιλκίς και φορέα εκτέλεσης του έργου την εταιρεία με επωνυμία «ΗΛ.ΕΝ. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «ΗΛ.ΕΝ. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Ε.Π.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 07/03/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 150/2012 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.274/ΟΙΚ.9555/13.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,504 ΜW, στη θέση «Αγροτεμάχια 865, 866, 867» (Δ.Δ. Χωρυγίου), του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛ. ΕΝ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΗΛ.ΕΝ. ΕΠΕ».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/03/2012