Στοιχεία σταθμού ΓΙΩΤΗΣ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01570
Εταιρεία: ΓΙΩΤΗΣ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.50
Θέση/Δήμος: ΠΑΛΙΟΡΟΓΓΟ - ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΔΙΑ - ΡΕΝΙΕΣ Δ.Δ. ΚΑΜΠΗΣ / ΑΡΤΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΤΑΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΓΙΩΤΗΣ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.853/οικ.10018/19.05.2010 (Αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01570) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή ισχύει, της εταιρείας «ΓΙΩΤΗΣ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/08/2012
Περίληψη Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 41/04-04-2011 Απόφασης Χορήγησης στην εταιρεία με επωνυμία «ΓΙΩΤΗΣ Β. και ΣΙΑ Ο.Ε.» Άδειας Εγκατάστασης Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια ( φωτοβολταϊκός Σταθμός) ισχύος 1,5 MW στη θέση «Παλιόρογγο-Σταυρουλίδια- Ρενιές» στη Δημοτική Ενότητα Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων , Περιφερειακή Ενότητα Άρτας , Περιφέρειας Ηπείρου
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/03/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.853/οικ.10018/19.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-46598/09.03.2011 βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ,της εταιρείας «ΓΙΩΤΗΣ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/03/2012
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΩΤΗΣ Β. και ΣΙΑ ΟΕ» άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,5 MW στη θέση «Παλιόρογγο – Σταυρουλίδια - Ρενιές» στη Δημοτική Ενότητα Ξηροβουνίου, Δήμου Αρταίων, Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, Περιφέρεια Ηπείρου
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 07/04/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.853/οικ.10018/19.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΓΙΩΤΗΣ Β. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01570), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/03/2011