Στοιχεία σταθμού ΦΩΤΟΠΑΛ Μ.Ε.Π.Ε

Μητρώο PAE: ΑΔ-01573
Εταιρεία: ΦΩΤΟΠΑΛ Μ.Ε.Π.Ε
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.96
Θέση/Δήμος: ΑΝΩ ΓΕΝΤΖΕΛΗ Δ.Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ / ΑΛΜΥΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΦΩΤΟΠΑΛ Μ.Ε.Π.Ε

Ιστορικό Αδειών

Παράταση της με αριθμό 1238/102660/16.9.2011 Απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Θ.ΣΤ.Ε. για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Φωτοβολταικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΒ) ισχύος 2,956 ΜW, στη θέση «Άνω Γκεντζελή» του Δήμου Αλμυρού της Π.Ε. Μαγνησίας, στην εταιρεία «ΦΩΤΟΠΑΛ- ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΠΑΛ Μ.Ε.Π.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Παράταση
Ημερομηνία: 21/07/2016
Τροποποίηση της με αριθμ. 1238/102660/16.09.2011 Απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης ως προς το χρόνο ισχύος, φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φ/Β) ισχύος 2,956 MWp, στη θέση «Άνω Γεντζελή» του Δήμου Αλμυρού, του Νομού Μαγνησίας, στην εταιρεία «ΦΩΤΟΠΑΛ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΦΩΤΟΠΑΛ Μ.Ε.Π.Ε.»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/06/2013
Χορήγηση Άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 2,956 ΜWp της επιχείρησης ΦΩΤΟΠΑΛ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με δ.τ. ΦΩΤΟΠΑΛ Μ.Ε.Π.Ε. στη θέση «Άνω Γεντζελή» του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 05/10/2011