Στοιχεία σταθμού ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΜΥΗΣ ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 2 ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00154
Εταιρεία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΜΥΗΣ ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 2 ΑΕ
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.00
Θέση/Δήμος: ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ ΡΕΜΑ (ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ) / ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΤΡΙΚΑΛΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΜΥΗΣ ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 2 ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ &6/Φ20.013/3403/22.10.2001 (ΑΔ-00154) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ20.144/3647/22.04.2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, της εταιρείας «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 2 Α.Ε.»
ΑΔΑ: 45ΟΒΙΔΞ-ΝΕ1
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/10/2011