Στοιχεία σταθμού ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Τ. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01574
Εταιρεία: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Τ. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.46
Θέση/Δήμος: ΦΩΚΑΣ Δ.Δ. ΑΡΧ.ΚΛΕΩΝΩΝ / ΝΕΜΕΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Τ. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (δ.τ. «ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Π.Ε.») άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,461MWp, στη θέση «Φωκάς» της Τ.Κ. Αρχαίων Κλεωνών της Δ.Ε. Νεμέας του Δήμου Νεμέας της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 28/08/2013
Περίληψη Δεύτερης Τροποποίησης της Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (δ.τ. «ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Π.Ε.»), συνολικής ισχύος 1,461MWp, στη θέση «Φωκάς» της Τ.Κ. Αρχαίων Κλεωνών της Δ.Ε. Νεμέας του Δήμου Νεμέας της Π.Ε. Κορινθίας, λόγω αλλαγής του εξοπλισμού.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/01/2013
Περίληψη Τροποποίησης της Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (δ.τ. «ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Π.Ε.»), συνολικής ισχύος 1,461MWp, στη θέση «Φωκάς» της Τοπικής Κοινότητας Αρχαίων Κλεωνών της Δημοτικής Ενότητας Νεμέας του Δήμου Νεμέας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, λόγω αλλαγής του εξοπλισμού.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 27/01/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.294/οικ.10023/19.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,461 MW στη θέση Φωκάς, της Δημοτικής Ενότητας Νεμέας, του Δήμου Νεμέας, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Π.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/07/2012
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕ» συνολικής ισχύος 1,461MWp, στη θέση «Φωκάς», Κοινότητας Αρχαίων Κλώνων, τ.κ. Νεμέας, Δήμου Νεμέας Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 14/05/2012
Χορήγηση στην εταιρεία «ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» (δ.τ. ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Π.Ε.) άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,461MWp στη θέση «Φωκάς», κοινότητας Αρχαίων Κλεωνών, τ.κ.Νεμέας, Δ.Νεμέας, περιφ.ενότητα Κορινθίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 15/06/2011