Στοιχεία σταθμού SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01576
Εταιρεία: SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.19
Θέση/Δήμος: ΧΕΡΣΟΤΟΠΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΝΟ. 841 ΚΑΙ 842 Δ.Δ. ΧΩΡΥΓΙΟΥ / ΚΙΛΚΙΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη παράτασης ισχύος της άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατεστημένης ισχύος 1,188 ΜW στα υπ’ αριθ. 841 και 842 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Χωρυγίου του Δήμου Κιλκίς της Π.Ε Κιλκίς και φορέα εκτέλεσης του έργου την εταιρεία με επωνυμία «SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 19/03/2015
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατεστημένης ισχύος 1,188 ΜW στα υπ' αριθ. 841 και 842 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Χωρυγίου του Δήμου Κιλκίς της Π.Ε Κιλκίς και φορέα εκτέλεσης του έργου την εταιρεία με επωνυμία «SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 19/02/2013
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 46/2013 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.289/οικ.10022/19.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,188ΜW, στη θέση «Χερσοτόπι», του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας «SOLIEN O.E.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/02/2013
Ορθή Επανάληψη ως προς την άδεια παραγωγής Δ6/Φ17.289/οικ.10022/19.05.2010 στο ορθό Δ6/Φ16.289/οικ.10022/19.05.2010 της ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 46/2013 για την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.289/οικ.10022/19.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,188ΜW, στη θέση «Χερσοτόπι», του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της εταιρείας «SOLIEN O.E.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/01/2013
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ. αριθ. πρωτ. 4Π/10/21-10-2010 Απόφασης Νομάρχη Κιλκίς περί Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1,189 MW, που προτείνεται να εγκατασταθεί στην περιοχή της Τ.Κ. Χωρυγίου, Δ.Ε. Κιλκίς, Δήμου Κιλκίς Π.Ε. Κιλκίς, εκτός σχεδίου στα αγροτεμάχια 841 και 842 του αγροκτήματος Χωρυγίου , λόγω αλλαγής του κυρίου του έργου σε « SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. » από «ΧΑΤΖΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. με δ.τ. SOLIEN O.E..» και διασύνδεσης του φωτοβολταϊκού πάρκου μέσω υπόγειας γραμμής μέσης τάσης 20 KV, σε μεμονωμένο υποσταθμό τάσης ανύψωσης 150 KV ο οποίος θα εγκατασταθεί επί εδάφους στο υπ αριθμ. 133/1101 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Χωρυγίου.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/11/2012