Στοιχεία σταθμού ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01578
Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 6.00
Θέση/Δήμος: Ι.Μ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Δ.Δ. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ) / ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΠΙΕΡΙΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 29/01/2015
Περίληψη της με Α.Π. 59012/20-8-2013 (ΔΤΕ-ΑΔΜΘ) 2ης Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 6 ΜW στη θέση Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχια της Δ.Κ. Κολινδρού, Δ.Ε. Κολινδρού του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, από την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/08/2013
Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 13990/10/31-01-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 6 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.» (πρώην «ΗΛΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.»), που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 1575, 1576, 1577 και 1578 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια της Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου, στο Δήμο Πύδνας – Κολινδρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/07/2013
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.329/οικ.10360/25.05.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 01578) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6MW στη θέση «Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου», της Δημοτικής Ενότητας Κολινδρού, του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της εταιρείας «ΗΛΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε» με δ.τ. «ΗΛΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1, του άρθρου 21, της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/06/2013
Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 6 ΜWp στη θέση Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχια της Δ.Κ. Κολινδρού, Δ. Ε. Κολινδρού του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού της Π.Ε. Πιερίας, η οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με επωνυμία «ΗΛΙΟΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/10/2012
Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 13990/10/31-01-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 6 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 1575, 1576, 1577 και 1578 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια της Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου, στο Δήμο Πύδνας – Κολινδρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, , λόγω αλλαγής των φωτοβολταϊκών πλαισίων και των αντιστροφέων τάσης που θα εγκατασταθούν
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/09/2012
Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 13990/10/31-01-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 6 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.» (αλλαγή επωνυμίας από «ΗΛΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΣ Α.Ε.»), που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 1575, 1576, 1577 και 1578 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια της Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου, στο Δήμο Πύδνας – Κολινδρού, στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/08/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 571/2012 σχετικά με την Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ16.329/οικ.10360/25.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 6ΜW στη θέση «Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου», της Δημοτικής Ενότητας Κολινδρού, του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού, του Νομού Πιερίας, της εταιρείας «HELIOS Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/06/2012
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 06/11/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 6 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «HELIOS Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 1575, 1576, 1577 και 1578 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια της Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου, στο Δήμο Κολινδρού, στο Νομό Πιερίας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 02/03/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 6 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «HELIOS Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 1575, 1576, 1577 και 1578 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια της Ι.Μ. Αγ. Αθανασίου, στο Δήμο Κολινδρού, στο Νομό Πιερίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 12 και κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 401.0.γ και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης)
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 30/01/2011