Στοιχεία σταθμού LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01579
Εταιρεία: LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.84
Θέση/Δήμος: ΜΑΝΔΡΑ / ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΡΟΔΟΠΗΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 272/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.725/οικ.10611/28.05.2010 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01579) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,843 MW, στη θέση «Mάνδρα», της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρίας με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 01/08/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.725/ΟΙΚ.10611/28.05.2010 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01579) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/12/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 264/2014 Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠEKA Δ6/Φ16.725/οικ.10611/28.05.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01579) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,843 MW στη θέση «Μάνδρα», της Δημοτικής Ενότητας Αρριανών, του Δήμου Αρριανών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/05/2014
Διαβίβαση φακέλου Περιβαλλοντικής Έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 9 ΚΥΑ υπ' αρίθ. οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 663/26-05-2006), για την εγκατάσταση «Φωτοβολταϊκού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 1843 KW», από την «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» που πρόκειται να εγκατασταθεί σε δασική έκταση στη θέση «Μάνδρα» του Δήμου Φιλλύρας και Κοινότητας Οργάνης, Ν. Ροδόπης
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Διαβίβαση φακέλου
Ημερομηνία: 01/11/2010