Στοιχεία σταθμού FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01580
Εταιρεία: FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.84
Θέση/Δήμος: ΜΑΝΔΡΑ / ΑΡΡΙΑΝΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΡΟΔΟΠΗΣ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.430/οικ.10608/28.05.2010 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01580) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/12/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 244/2014 Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.430/οικ.10608/28.05.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01580) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,843 MW στη θέση «Μάνδρα», της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/05/2014
Περίληψης Αναβίωσης της με Α.Π. 11220/Φ.Φ/Β.26/11.07.2011 άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,843 ΜWp στην εταιρεία με την επωνυμία εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», στη θέση «Μάνδρα» του Δήμου Αρριανών Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 13/03/2014
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 06/03-02-2011 Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 1843 KW, από την εταιρεία «FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» στη θέση ¨Μάνδρα¨ του Δήμου Αρριανών λόγω μεταβίβασης της άδειας παραγωγής στην εταιρεία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/07/2012
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τις επωνυμίες των εταιρειών και τη μετοχική σύνθεση της LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., από FOLEA AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, LITHOS AIOLOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και μετοχική σύνθεση ΕΕΝ HELLAS AE 99,05% & GIRON M. VINCENT 0,05%, στο ορθό FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και μετοχική σύνθεση ΕΕΝ HELLAS AE 99,95% & GIRON M. VINCENT 0,05%.ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 298/2012 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.430/οικ.10608/28.05.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01580) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,843 ΜW, στη θέση «Μάνδρα», της Δημοτικής Κοινότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας με την επωνυμία FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/05/2012
Mεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ (6/Φ16.430/οικ.10608/28.05.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01580) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,843 ΜW, στη θέση «Μάνδρα», της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης, του Δήμου Αρριανών, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της εταιρείας με την επωνυμία FOLEA AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/05/2012