Στοιχεία σταθμού ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Α.Ε

Μητρώο PAE: ΑΔ-01581
Εταιρεία: ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Α.Ε
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.07
Θέση/Δήμος: ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙ / ΠΕΛΛΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΠΕΛΛΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ Α.Ε

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,99 ΜWp στη θέση «Αχλαδοχώρι» της Δημοτικής Ενότητας Κύρρου του Δήμου Πέλλας Νομού Πέλλας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
ΑΔΑ: Β445ΟΡ1Υ-ΡΜ1
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/03/2012
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1.99 ΜW στη θέση «Αχλαδοχώρι» της Δημοτικής Ενότητας Κύρρου του Δήμου Πέλλας Νομού Πέλλας.
ΑΔΑ: 4ΑΗΟΟΡ1Υ-66
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 30/03/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.459/οικ.10612/28.05.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-1581), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α9ΜΙΔΞ-Ν
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/01/2011