Στοιχεία σταθμού ΙΣΧΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ (Δ.Τ. ΙΣΧΥΣ ΑΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01586
Εταιρεία: ΙΣΧΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ (Δ.Τ. ΙΣΧΥΣ ΑΕ)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 3.80
Θέση/Δήμος: ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙ / ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΑΒΑΛΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΙΣΧΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ (Δ.Τ. ΙΣΧΥΣ ΑΕ)

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αρίθ. 28/475/09-04-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Τμ. Περιβ/ντος Νομ/κου Διαμ. Καβάλας που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1999,88 ΚW από την εταιρεία «ΙΣΧΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Α.Ε.», στη θέση «ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙ» στην Τοπ. Κοιν. Ποδοχωρίου του Δήμου Παγγαίου της Π.Ε. Καβάλας, ως προς την ισχύ της εγκατάστασης.
ΑΔΑ: 4Α8ΛΟΡ1Υ-Ι1Φ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/09/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.875/οικ.10940/02.06.2010 (ΑΔ-01586) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΙΣΧΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΙΣΧΥΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 4Α87ΙΔΞ-5ΑΕ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/09/2011
«Χορήγηση άδειας λειτουργίας Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,99 MW, στην εταιρεία «ΙΣΧΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» ως ανεξάρτητη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση Κοκκινοχώρι, του Δ.Δ. Ποδοχωρίου, του Δήμου Ορφανού (Δήμου Παγγαίου κατά τον Καλλικράτη) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
ΑΔΑ: 4Α3ΣΟΡ1Υ-22
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/06/2011