Στοιχεία σταθμού ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ'Ι'ΚΑ ΧΕΡΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01588
Εταιρεία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ'Ι'ΚΑ ΧΕΡΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.50
Θέση/Δήμος: ΧΕΡΣΟ ΒΙΠΕ ΚΙΛΚΙΣ / ΚΙΛΚΙΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑ'Ι'ΚΑ ΧΕΡΣΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,4976 ΜW στα Αγροτεμάχια με αρ. 1907, 1908, 1909 του αγροκτήματος Χέρσου, του Δήμου Κιλκίς στην Π.Ε. Κιλκίς και φορέα του έργου την εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΧΕΡΣΟΥ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
ΑΔΑ: 4576ΟΡ1Υ-ΕΔΨ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 17/11/2011
ΕΓΚΡΙΣΗ περιβαλλοντικών όρων της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1,4976 MW της εταιρίας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΧΕΡΣΟΥ Ε.Π.Ε.», που προτείνεται να εγκατασταθεί στα με αριθμούς 1907, 1908 και 1909 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Χέρσου του Δήμου Κιλκίς στο Νομό Κιλκίς (έργο της Η.Π. 15393/2332/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1022Β/ 5-8-2002) με κωδικό ΕΣΥΕ 401.0 γ, εγκατάσταση όχλησης χαμηλής σύμφωνα με την Δ6/Φ1/οικ.19500/4-11-04 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1671/Β/11-11-04)).
ΑΔΑ: 4ΑΣ17ΛΛ-9ΛΚ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 17/07/2011