Στοιχεία σταθμού ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01590
Εταιρεία: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 6.00
Θέση/Δήμος: ΚΛΟΚΟΒΑ / ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Τρίτη τροποποίηση λόγω οριστικοποίησης των θέσεων των Α/Γ, της με αρ. πρωτ. 2035/27-9-2011 Απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.» Άδεια εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 6 MW, στη θέση ΄΄Κλόκοβα΄΄ της Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες Αποφάσεις αρ. πρωτ. 4098/159723/20-11-2014 λόγω παράτασης του χρόνου ισχύος και 1867/66841/3-6-2016 λόγω αρχικής μετατόπισης των θέσεων των Α/Γ.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/11/2016
Τροποποίηση της 10508/148669/31-12-2010 (ΑΔΑ: 4Α9ΦΕΣ-Φ) Α.Ε.Π.Ο., όπως τροποποιήθηκε με την 933/44513/28-04-2015 (ΑΔΑ: 73ΥΙΟΡ1Φ-Ο24) απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., του έργου «Αιολικό Πάρκο ισχύος 6MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής γραμμής διασύνδεσης, στη θέση Κλόκοβα, Δήμου Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτ/νίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ιδιοκτησίας της εταιρίας ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/05/2016
Δεύτερη τροποποίηση λόγω μετατόπισης των θέσεων των Α/Γ της με αρ. πρωτ. 2035/27-9-2011 Απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 6 MW, στη θέση ΄΄Κλόκοβα΄΄ της Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε με την όμοια Απόφαση αρ. πρωτ. 4098/159723/20-11-2014 λόγω παράτασης του χρόνου ισχύος .
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/06/2015
Πρώτη Τροποποίηση λόγω παράτασης του χρόνου ισχύος της με αρ. πρωτ. 2035/27-9-2011 Απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 6 MW, στη θέση ΄΄Κλόκοβα΄΄ της Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας όπως αναβίωσε με την όμοια Απόφαση αρ. πρωτ. 505/21732/18-2-2014 λόγω παράτασης του χρόνου ισχύος
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/12/2014
Αναβίωση βάση του Ν. 4203/2013 της άδειας εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 6 MW, στη θέση ΄΄Κλόκοβα΄΄ της Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας η οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.» σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2035/27-9-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 17/02/2014
Χορήγηση στην εταιρεία «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 6 MW, στη θέση ΄΄Κλόκοβα΄΄ της Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/09/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) του έργου «Αιολικό Πάρκο ισχύος 6,0 MW, στη θέση Κλόκοβα, Δήμου Χάλκειας, Ν. Αιτ-νίας»της εταιρείας ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 09/01/2011