Στοιχεία σταθμού ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00157
Εταιρεία: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 2.60
Θέση/Δήμος: ΚΑΚΟ ΓΕΦΥΡΙ-ΒΑΛΤΟΣ / ΑΙΓΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΧΑΪΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Θέμα Τροποποίηση και ανανέωση της χρονικής ισχύος της υπ' αρ. οικ. 130683/31.1.2003 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) ισχύος 2,6 MW, επί του ποταμού Κερυνίτη, στην θέση Βάλτος – Κακό Γεφύρι, στον οικισμό Μπουφούσκια, του Δήμου Αιγίου, Ν. Αχαΐας», της εταιρείας ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 3680/16.5.2005 απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΑΔΑ: ΒΕΦΙ0-ΚΘΩ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/01/2013
Τροποποίηση και ανανέωση της χρονικής ισχύος της υπ' αρ. οικ. 130683/31.1.2003 ΚΥΑ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο: «Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΜΥΗΣ) ισχύος 2,6 MW, επί του ποταμού Κερυνίτη, στην θέση Βάλτος – Κακό Γεφύρι, στον οικισμό Μπουφούσκια, του Δήμου Αιγίου, Ν. Αχαΐας», της εταιρείας ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 3680/16.5.2005 απόφαση του Γ.Γ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ΑΔΑ: Β4ΣΠ0-ΦΛ2
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/11/2012