Στοιχεία σταθμού ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ALPENER Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01591
Εταιρεία: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ALPENER Α.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 34.00
Θέση/Δήμος: ΚΑΡΚΑΡΟΣ / ΔΕΛΦΩΝ - ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΦΩΚΙΔΑΣ - ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ALPENER Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Έγκριση Μελέτης Περιβάλλοντος για την τροποποίηση Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 38 MW της εταιρείας «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ALPENER A.E.» στη θέση «ΚΑΡΚΑΡΟΣ» των Δ.Ε. Δεσφίνας του Δήμου Δελφών και Δ.Ε. Αντίκυρας του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας στις Π.Ε. Φωκίδας και Βοιωτίας αντίστοιχα.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 23/09/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1734/οικ.11078/02.06.2010 (ΑΔ-01591) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ALPENER Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/05/2013
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 38 ΜW της εταιρείας 'ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ALPENER A.E.' στη θέση «Κάρκαρος» του Δήμου Δελφών (πρώην Δεσφίνας) στο Ν. Φωκίδας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/07/2011