Στοιχεία σταθμού ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01593
Εταιρεία: ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 5.50
Θέση/Δήμος: Δ.Δ. ΚΟΥΚΟΥ / ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΠΙΕΡΙΑΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 5,5 ΜWp σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο της Τοπικής Κοινότητας Κούκου, της Δημοτικής Ενότητας Κορινού, Δήμου Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/11/2011
Τροποποίηση της με αρ.Πρωτ. 13989/10/31-01-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 5,5 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «SOLAR PARTNERS E.E.» (Νέα επωνυμία: ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. ΚΑΡΑΤΖΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ), που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Κούκου, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κούκου του Δήμου Κορινού, στο Νομό Πιερίας ως προς την επωνυμία και την έδρα της εταιρείας
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/11/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.536/11077/02.06.2010, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 5,5 MW στη θέση «Δ.Δ. Κούκου», του Δήμου Κατερίνης (πρώην Δήμος Κορινού), του Νομού Πιερίας, της εταιρείας με την επωνυμία LUSTROUS LIMITED ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. SOLAR PARTNERS E.E.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/10/2011
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «LUSTROUS LIMITED ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», με διακριτικό τίτλο «SOLAR PARTNERS Ε.Ε.» άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 5,5 ΜWp σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο της Τοπική Κοινότητας Κούκου της Δημοτικής Ενότητας Κορινού Δήμου Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/06/2011
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 5,5 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «SOLAR PARTNERS E.E.», που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Κούκου, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κούκου του Δήμου Κορινού, στο Νομό Πιερίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας, με Α/Α 12 και κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 401.0.γ, και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης)
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 30/01/2011