Στοιχεία σταθμού ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01595
Εταιρεία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.30
Θέση/Δήμος: ΜΟΥΣΙΑ Δ.Δ. ΡΑΧΗΣ / ΑΡΤΑΙΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΤΑΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 186/15-06-2011 Απόφασης Χορήγησης στην εταιρεία με επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,304 MW στη θέση «Μούσια» στο Τ.Δ. Ράχης, Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού, του Δήμου Αρταίων , Περιφερειακής Ενότητας Άρτας , Περιφέρειας Ηπείρου .
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/09/2012
Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.1467/οικ.10950/02.06.2010 (αρ. πρωτ ΡΑΕ ΑΔ-01595) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/10/2011
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.» άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,304 MW στη θέση «Μούσια» στο Τ.Δ. Ράχης, Δήμοτικής Ενότητας Αμβρακικού, Δήμου Άρταίων, Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, Περιφέρεια Ηπείρου
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 16/06/2011