Στοιχεία σταθμού 4 Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01596
Εταιρεία: 4 Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 4.10
Θέση/Δήμος: Δ.Δ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ / ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΛΕΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: 4 Ε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ
ΑΔΑ: 7Λ5ΑΙΔΞ-Σ9Ω
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 28/01/2016
2η Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 150402/5725/9-12-2010 (ΔΙΣΑ/ΠΔΕ) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.») άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 3,73MWp, στη ΔΕ Ανδραβίδας του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης της Περιφερειακής ΕνότηταςΗλειας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, επειδή μεταβλήθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού σταθμού.
ΑΔΑ: ΒΟΧΒΟΡ1Φ-Χ8Ω
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 24/01/2012
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΑΔΑ: 45ΨΨΟΡ1Φ-ΛΑΡ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/12/2011
Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 9351/129801/04-11-2010 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) για το έργο «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,103 MWp (μετά την επαύξηση) ιδιοκτησίας «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.Ε.», σε γήπεδο εμβαδού 83.544 τ.μ. στην Δ.Ε. Ανδραβίδας του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης Π.Ε. Ηλείας».
ΑΔΑ: 4ΑΓΥΟΡ1Φ-Ι0
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/04/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.643/οικ.11093/02.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «SOLAR CONCEPT A.E.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01596), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α12ΙΔΞ-Π
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/03/2011
Χορήγηση στην εταιρεία «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «SOLAR CONCEPT Α.Ε.») άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 3,73MWp στο Δ.Δ. Ανδραβίδας του Δήμου Ανδραβίδας του Νομού Ηλείας.
ΑΔΑ: 4ΙΦΜΕΣ-Ξ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 12/12/2010
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο.) του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,73 MW ιδιοκτησίας «SOLAR CONCEPT ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.Ε.», σε γήπεδο εμβαδού 83.544 τ.μ. στην Ανδραβίδα του Δήμου Ανδραβίδας Ν. Ηλείας».
ΑΔΑ: 4ΙΗ3ΕΣ-Ω
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 04/11/2010