Στοιχεία σταθμού EMV A.E.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01597
Εταιρεία: EMV A.E.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 5.00
Θέση/Δήμος: ΚΡΕΒΒΑΤΑΣ / ΕΥΡΩΤΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: EMV A.E.

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5679/16-12-2010 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2208/184/17-1-2013 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 5 ΜWp (25.088 Φ/Β πλαίσια X 200 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Κρεββατάς” της Δ.Κ. Σκάλας της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
ΑΔΑ: 7ΖΘΙΟΡ1Φ-ΘΗΨ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/05/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ
ΑΔΑ: 6ΡΝΓΙΔΞ-Λ2Α
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 17/04/2015
Τροποποίηση της αρ. 611/15549/21-2-2012 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 5 MWp, στη θέση ΄΄Κρεβατάς΄΄ της Δ.Ε Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου λόγω μεταβολής του εξοπλισμού, της χωροθέτησης, των συνοδών έργων και των έργων διασύνδεσης.
ΑΔΑ: ΒΕΑΦΟΡ1Φ-ΗΛΕ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 5679/16-12-2010 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 5 ΜWp (25.088 Φ/Β πλαίσια X 200 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση 'Κρεββατάς' της Δ.Κ. Σκάλας της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
ΑΔΑ: ΒΕΙ9ΟΡ1Φ-Ψ0Σ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/01/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 5679/16-12-2010 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 5 ΜWp (25.088 Φ/Β πλαίσια X 200 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση 'Κρεββατάς' της Δ.Κ. Σκάλας της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
ΑΔΑ: Β4ΜΛΟΡ1Φ-ΣΟΥ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/12/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 5679/16-12-2010 απόφασης Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 5 ΜWp (25.088 Φ/Β πλαίσια X 200 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση “Κρεββατάς” της Δ.Κ. Σκάλας της Δ.Ε. Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
ΑΔΑ: Β42ΑΟΡ1Φ-ΛΕΔ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 31/10/2012
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 5 MWp, στη θέση ΄΄Κρεβατάς΄΄ της Δ.Ε Σκάλας του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
ΑΔΑ: ΒΟΖΧΟΡ1Φ-ΙΩ1
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 20/02/2012
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 5,00 ΜWp (25088 Φ/Β πλαίσια X 200 Wp/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση «Κρεββατάς» του Δ.Δ. Σκάλας του Δήμου Σκάλας του Νομού Λακωνίας.
ΑΔΑ: 4ΙΙΛΙΑΡ-ΡΥ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 28/12/2010