Στοιχεία σταθμού ΑΙΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

Μητρώο PAE: ΑΔ-01599
Εταιρεία: ΑΙΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.77
Θέση/Δήμος: ΚΩΔΩΝΟΤΡΥΠΑ ΙΙΙ / ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΟΖΑΝΗΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 105/2017 για τη μεταβίβαση της υπ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Μεταβίβαση
Ημερομηνία: 02/02/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 345/2015 Για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.441/οικ. 11094/02.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01599) όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,771 MW στη θέση «Κωδωνότρυπα ΙΙΙ», της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ε.Π.Ε».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/09/2015
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.441/οικ.11094/ 02.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΔ-01599), για φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1,771 MW στη θέση «Κωδωνότρυπα III», της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ε.Π.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/06/2012
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης, Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια ( Φωτοβολταϊκός Σταθμός), εγκατεστημένης ισχύος 1,771 MW στη θέση «Κωδωνότρυπα ΙΙΙ » στην κτηματική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μεταξά, της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. η οποία χορηγήθηκε στην «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ενεργειακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΕ».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 14/03/2012
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,494 ΜW, στη θέση “Κωδωνότρυπα” του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού στο Νομό Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρίας 'SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ε.Π.Ε.' (πρώην Κοινοπραξίες Δυτικής Μακεδονίας Ι-ΙΙ')»
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 09/03/2011