Στοιχεία σταθμού ΣΠΙΝ ΔΥΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01602
Εταιρεία: ΣΠΙΝ ΔΥΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 4.00
Θέση/Δήμος: ΓΟΥΛΙΑ (Δ.Δ. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ) / ΟΙΧΑΛΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΣΠΙΝ ΔΥΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1612/23-5-2011 απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 3,996 ΜWp (21.600 Φ/Β πλαίσια X 185 Wp/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΣΠΙΝ 2 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ», σε εκτός οικισμού περιοχή στην θέση «Γούλια» της Τ.Κ. Διαβολιτσίου του Δήμου Οιχαλίας (πρώην Δήμου Ανδανίας) του Νομού Μεσσηνίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/03/2012
Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 3,996 MWp ιδιοκτησίας της εταιρείας 'ΣΠΙΝ ΔΥΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ' σε οικόπεδο επιφάνειας 70.777,48τμ στη θέση ΓΟΥΛΙΑ της ΔΚ Διαβολιτσίου της ΔΕ Ανδανίας του Δήμου Οιχαλίας, νομού Μεσσηνίας».
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 28/07/2011