Στοιχεία σταθμού SUN PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. SUN PARTNERS EN. AE)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01603
Εταιρεία: SUN PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. SUN PARTNERS EN. AE)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 4.00
Θέση/Δήμος: ΒΑΛΤΟΥΔΙ / ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: SUN PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Τ. SUN PARTNERS EN. AE)

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατεστημένης ισχύος 3,996 MW στη θέση «Βαλτούδι» της Δ.Ε. Πολυκάστρου, Δ. Παιονίας της Π.Ε. Κιλκίς και φορέα του έργου την εταιρεία με την επωνυμία «SUN PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SUN PARTNERS ΕΝ. ΑΕ».
ΑΔΑ: ΒΕ56ΟΡ1Υ-Τ35
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 28/04/2013
Τροποποίηση της με Αρ. Πρωτ. 14923/10/31-01-2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 3,996 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «SUN PARTNRERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΤΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Διακριτικό Τίτλο «SUN PARTNERS EN Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βαφιοχωρίου του Δήμου Παιονίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών πλαισίων και των έργων σύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΔΑ: ΒΕ54ΟΡ1Υ-25Ψ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/04/2013
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σύστημα φωτοβολταϊκών πλαισίων συνολικής ισχύος 3,996 MWp, της εταιρίας με την επωνυμία «SUN PARTNRERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΤΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Διακριτικό Τίτλο «SUN PARTNERS EN Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί σε εκτός σχεδίου αγροτεμάχιο στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βαφιοχωρίου του Δήμου Πολυκάστρου, στο Νομό Κιλκίς (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10ης ομάδας με Α/Α 12 και κωδικό Ε.Σ.Υ.Ε. 401.0.γ και είναι δραστηριότητα χαμηλής όχλησης)
ΑΔΑ: 4ΑΡΩΟΡ1Υ-7
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 30/01/2011