Στοιχεία σταθμού ΤΕΜΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01604
Εταιρεία: ΤΕΜΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.00
Θέση/Δήμος: ΑΓΡΟΤ. 122 Δ.Δ. ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ / ΚΙΛΕΛΕΡ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΡΙΣΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΤΕΜΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Άδεια λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού (Φ/Β) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,998 MWp, προϋπολογισμού 2.446.125 €, στη θέση «Αγροτεμάχιο Νο 122», Δημοτικού διαμερίσματος Μελισσοχωρίου, Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε Λάρισας, στην εταιρεία «ΤΕΜΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΜΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
ΑΔΑ: ΒΛΛΨΟΡ10-Δ31
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 08/10/2013
Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 733/25803/15-3-2011 Απόφασης Γ.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας -Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,998 ΜW, της εταιρείας ¨ΤΕΜΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨, με δ.τ. ¨ΤΕΜΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.¨, στην θέση ¨Κηπήρια¨ Μελισσοχωρίου του Δήμου Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ως προς τον χρόνο ισχύος και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
ΑΔΑ: ΒΛ40ΟΡ10-ΩΟΨ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 11/07/2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.359/οικ.11082/02.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,998 MW στη θέση «Αγροτεμάχιο 122», του Δήμου Κιλελέρ, Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΜΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΕΜΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΟΧΩΙΔΞ-ΝΙΞ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/01/2012
Άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,998 ΜW της επιχείρησης ΤΕΜΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ ΤΕΜΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.E στη θέση Αγροτεμαχίου Νο 122 του Δ.Δ. Μελισσοχωρίου, του Δήμου Κιλελέρ, του Νομού Λάρισας..
ΑΔΑ: 4Α1ΙΟΡ10-9
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/03/2011