Στοιχεία σταθμού ZON ONE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (Δ.Τ.ΖΟΝ ΟΝΕ Ε.Π.Ε)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01607
Εταιρεία: ZON ONE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (Δ.Τ.ΖΟΝ ΟΝΕ Ε.Π.Ε)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.95
Θέση/Δήμος: ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Δ.Δ.ΩΡΩΠΟΥ) / ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΠΡΕΒΕΖΗΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ZON ONE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (Δ.Τ.ΖΟΝ ΟΝΕ Ε.Π.Ε)

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Παράτασης Ισχύος Άδειας Εγκατάστασης με αρ. πρωτ. 59194/850/03-01-2012 της εταιρείας με επωνυμία «ZON ONE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» από Ανανεώσιμες Πηγές και διακριτικό τίτλο «ZON ONE ΕΠΕ» Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,948 ΜW, στη θέση «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ»στο Τ.Κ. Ωρωπού, Δ.Ε. Λούρου,Δήμου . Πρέβεζας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, Περιφέρεια Ηπείρου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 19/01/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τη μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.1036/οικ.11084/02.06.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01607), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 463/2011 απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ZON ONE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ» και δ.τ. «ZON ONE ΕΠΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/05/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. %6/Φ16.1036/οικ.11084/02.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,948 MW στη θέση «Αγία Παρασκευή» του Δήμου Πρεβέζης (πρώην Δήμος Λούρου), του Νομού Πρεβέζης, της εταιρείας «ΖΟΝ ΟΝΕ Ε.Π.Ε».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/04/2011