Στοιχεία σταθμού ZON ONE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (Δ.Τ.ZON ONE Ε.Π.Ε)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01608
Εταιρεία: ZON ONE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (Δ.Τ.ZON ONE Ε.Π.Ε)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.15
Θέση/Δήμος: ΚΑΜΠΟΣ (Δ.Δ.ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ) / ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΤΑΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ZON ONE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (Δ.Τ.ZON ONE Ε.Π.Ε)

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Παράτασης ισχύος Άδειας Εγκατάστασης της με αρ. πρωτ. 96/19-04-2011 της εταιρείας με την επωνυμία «ZON ONE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» , και διακριτικό τίτλο «ZON ONE ΕΠΕ» Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,151 MW στη θέση «Κάμπος» στο Δ.Δ. Παχυκαλάμου, Δήμου Νικολάου Σκουφά , Περιφερειακής Ενότητας Άρτας , Περιφέρειας Ηπείρου
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 15/05/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για τη μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.1041/οικ.11081/02.06.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01608), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 464/2011 απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ZON ONE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ» και δ.τ. «ZON ONE ΕΠΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/05/2012
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «ZON ONE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ» άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,151 MW στη θέση «ΚΑΜΠΟΣ» στο Δ.Δ. Παχυκαλάμου, Δήμου Νικολάου Σκουφά, Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, Περιφέρεια Ηπείρου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 28/04/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ16.1041/οικ.11081/02.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,151 MW στην θέση «Κάμπος» του Δήμου Νικολάου Σκουφά (πρώην Δήμος Αράχθου), του Νομού Άρτης, της εταιρείας «ΖΟΝ ΟΝΕ Ε.Π.Ε».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/04/2011