Στοιχεία σταθμού ZON TWO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (Δ.Τ.ZON TWO Ε.Π.Ε.)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01609
Εταιρεία: ZON TWO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (Δ.Τ.ZON TWO Ε.Π.Ε.)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.22
Θέση/Δήμος: ΒΑΚΟΥΦΙΚΟ (Δ.Δ.ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ) / ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΤΑΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ZON TWO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (Δ.Τ.ZON TWO Ε.Π.Ε.)

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Παράτασης ισχύος της με αρ. πρωτ. 59/14-04-2011 Άδειας Εγκατάστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ZON TWO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ » , Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,218 MW στη θέση «ΒΑΚΟΥΦΙΚΟ» στο Δ.Δ. Παχυκαλάμου, Δήμου Νικολάου Σκουφά , Περιφερειακής Ενότητας Άρτας , Περιφέρειας Ηπείρου
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 15/05/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.1035/οικ.11085/02.06.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01609), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 467/2011 απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ZON TWO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ» και δ.τ. «ZON TWO ΕΠΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/05/2012
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «ZON TWO ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ» άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,218 MW στη θέση «ΒΑΚΟΥΦΙΚΟ» στο Δ.Δ. Παχυκαλάμου, Δήμου Νικολάου Σκουφά, Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, Περιφέρεια Ηπείρου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 14/04/2011
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. %6/Φ16.1035/οικ.11085/02.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,218 MW στη θέση «Βακούφικο» του Δήμου Νικολάου Σκουφά (πρώην Δήμος Αράχθου), του Νομού Άρτης, της εταιρείας «ΖΟΝ TWO Ε.Π.Ε».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/04/2011