Στοιχεία σταθμού ZON THREE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ZON THREE Ε.Π.Ε.)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01611
Εταιρεία: ZON THREE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ZON THREE Ε.Π.Ε.)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.95
Θέση/Δήμος: ΚΟΦΤΟΛΙΒΑΔΟ - ΛΕΥΚΑ - ΛΥΓΙΕΣ (Δ.Δ.ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΥ) / ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΡΤΑΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ZON THREE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΌ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ (ZON THREE Ε.Π.Ε.)

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Παράτασης Ισχύος Άδειας Εγκατάστασης με αρ. πρωτ.3/22-02-2011 της εταιρείας με επωνυμία «ZON THREE εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Παραγωγής και Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και διακριτικό τίτλο «ZON THREE ΕΠΕ» Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,948ΜW, στη θέση «Κοφτολίβαδο»στο Δ. Δ. Παχυκαλάμου, Δήμου Νικολάου Σκουφά,Περιφερειακής Ενότητας Άρτας , Περιφέρεια Ηπείρου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 27/02/2013
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της άδειας παραγωγής υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.1040/οικ.11087/02.06.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01611), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 490/2011 απόφαση της ΡΑΕ, της εταιρείας με την επωνυμία «ZON THREE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ» και δ.τ. «ZON THREE ΕΠΕ», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/05/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Δ6/Φ16.1040/οικ.11087/02.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,948 MW στη θέση «Κοφτολίβαδο» του Δήμου Νικολάου Σκουφά (πρώην Δήμος Αράχθου), του Νομού Άρτης, της εταιρείας «ΖΟΝ THREE Ε.Π.Ε».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/04/2011
Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία «ZON THREE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ» άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,948 MW στη θέση «Κοφτολίβαδο» στο Δ.Δ. Παχυκαλάμου, Δήμου Νικολάου Σκουφά, Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, Περιφέρεια Ηπείρου
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 09/03/2011