Στοιχεία σταθμού ΧΟΧΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Δ.Τ. SUNLIT ΕΠΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01613
Εταιρεία: ΧΟΧΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Δ.Τ. SUNLIT ΕΠΕ)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.45
Θέση/Δήμος: ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΝΟ. 839, 361, 367 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ / ΚΙΛΚΙΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΙΛΚΙΣ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΧΟΧΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Δ.Τ. SUNLIT ΕΠΕ)

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,45 ΜW στα υπ' αριθ. 839, 361 και 367 Αγροτεμάχια, του Αγροκτήματος Καβαλαρίου του Δήμου Κιλκίς (πρώην Δ. Μουριών) της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, στην εταιρεία με την επωνυμία «Σ. ΧΟΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «SUNLIT Ε.Π.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 27/12/2011
Απαλλαγή Νέας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1,45 MW της εταιρίας με την επωνυμία « Σ. ΧΟΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. », για την οποία έχει εκδοθεί η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του Αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς με αριθμό 190/28-04-2011, και η οποία προτείνεται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στα με αριθμούς 839, 361 και 367 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Καβαλαρίου του Δήμου Κιλκίς (πρώην Δήμου Μουριών) στο Νομό Κιλκίς (έργο της Η.Π. 15393/2332/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1022Β/ 5-8-2002) με κωδικό ΕΣΥΕ 401.0 γ , εγκατάσταση χαμηλής όχλησης σύμφωνα με την Δ6/Φ1/οικ.19500/4-11-04 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1671/Β/11-11-04) ),
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Απαλλαγή
Ημερομηνία: 11/12/2011
ΕΓΚΡΙΣΗ περιβαλλοντικών όρων της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1,45 MW της εταιρίας με την επωνυμία « Σ. ΧΟΧΟΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε. », που προτείνεται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στα με αριθμούς 839, 361 και 367 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Καβαλαρίου του Δήμου Κιλκίς (πρώην Δήμου Μουριών) στο Νομό Κιλκίς (έργο της Η.Π. 15393/2332/2002 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1022Β/ 5-8-2002) με κωδικό ΕΣΥΕ 401.0 γ , εγκατάσταση χαμηλής όχλησης σύμφωνα με την Δ6/Φ1/οικ.19500/4-11-04 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1671/Β/11-11-04) ).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/04/2011