Στοιχεία σταθμού ΛΥΚΟΓΙΩΡΓΟΣ-ΤΑΤΣΗΣ -ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Δ.Τ.L.T.Z.ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01617
Εταιρεία: ΛΥΚΟΓΙΩΡΓΟΣ-ΤΑΤΣΗΣ -ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Δ.Τ.L.T.Z.ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.80
Θέση/Δήμος: ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ / ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΛΥΚΟΓΙΩΡΓΟΣ-ΤΑΤΣΗΣ -ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Δ.Τ.L.T.Z.ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.)

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Δεύτερης (2ης) Τροποποίησης λόγω (α) αλλαγής της επωνυμίας σε «L.T.Z. ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», (β) αλλαγής του εξοπλισμού και (γ) παράτασης του χρόνου ισχύος της Απόφασής μας αριθ. πρωτ. 1275/28-7-2011 (ΔΤΕ) με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΛΥΚΟΓΙΩΡΓΟΣ - ΤΑΤΣΗΣ - ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (δ.τ. «L.T.Z. ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.) άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ισχύος 1,805ΜWp στη θέση 'Λειβαδάκια' Δ.Κ. Βόνιτσας Δ.Ε. Ανακτορίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Απόφασή μας αριθ. πρωτ. 3991/109661/23-11-2012 (ΔΤΕ) λόγω αλλαγής της νομικής μορφής από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία και της μετοχικής σύνθεσης της κατόχου εταιρείας.
ΑΔΑ: ΒΛΩΕΟΡ1Φ-26Β
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/08/2013
Υπαγωγή σε ΠΠΔ του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,805 MWp» ιδιοκτησίας LTZ Ηλιοενεργειακή Α.Ε. στη θέση «Λιβαδάκια» Δ.Δ Βόνιτσας του Δ. Ακτίου-Βόνιτσας της Π.Ε. Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν αιτήσεως για τροποποίησης της υπ΄ αρ. πρωτ. 808/Τ.85/28-12-2010 ΑΕΠΟ «LTZ Ηλιοενεργειακή ΕΠΕ» λόγω αλλαγής επωνυμίας σε « LTZ Ηλιοενεργειακή Α.Ε.»
ΑΔΑ: ΒΕΖΑ7Λ6-5ΘΗ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 17/06/2013
Τροποποίηση της Απόφασής μας αριθ. πρωτ. 1275/28-7-2011 (ΔΤΕ) με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΛΥΚΟΓΙΩΡΓΟΣ - ΤΑΤΣΗΣ - ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (δ.τ. «L.T.Z. ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.) άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, συνολικής ισχύος 1,805ΜWp, στη θέση 'Λειβαδάκια' Δ.Κ. Βόνιτσας της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, λόγω αλλαγής της νομικής μορφής από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σε Ανώνυμη Εταιρεία και της μετοχικής σύνθεσης της κατόχου εταιρείας.
ΑΔΑ: Β4ΣΗΟΡ1Φ-Π6Γ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/11/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.394/οικ.11446/03.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,805 ΜW στην θέση «Λειβαδάκια», της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου, του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της εταιρείας «L.T.Z. - ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.»
ΑΔΑ: Β41ΒΙΔΞ-ΩΔΜ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/07/2012
Χορήγηση στην εταιρεία «ΛΥΚΟΓΙΩΡΓΟΣ - ΤΑΤΣΗΣ - ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (δ.τ. «L.T.Z. ΗΛΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.) άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,805ΜWp στη θέση 'Λειβαδάκια' Δ.Κ. Βόνιτσας της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
ΑΔΑ: 4ΑΣΔΟΡ1Φ-ΨΑ9
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/07/2011