Στοιχεία σταθμού ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01618
Εταιρεία: ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.00
Θέση/Δήμος: ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙ Δ.Δ. ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΟΥ / ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΠΡΕΒΕΖΗΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 61428/1164/18-10-2012την εταιρεία με επωνυμία «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,999MW στη θέση «εκτός οικισμού ΄Ανω και Κάτω Μπουραζέρι» στο Τ.Δ. Μιχαλιτσίου, Δήμου Πρέβεζας, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Περιφέρεια Ηπείρου.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/10/2012
Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου/ δραστηριότητας που εκδόθηκαν με την αριθ. Πρωτ. 37931/2624/15.9.2011 Απόφαση ΓΓΑΔΗΔΜ με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αρ. Δ.Π. 4333/09/12.1.2010 Απόφασης Νομάρχη Πρέβεζας με θέμα: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1.999,5 KW της εταιρείας «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» στη θέση 'Άνω και Κάτω Μπουραζέρι' του ΔΔ. Μιχαλιτσίου του Δήμου Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας ως προς την αύξηση της ισχύος από 1.999,5 KW σε 2.197,00 KW», ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης και τον
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/09/2012
Διόρθωση και τροποποίηση της αρ. 37931/2624/15.9.2011 Απόφαση ΓΓΑΔΗΔΜ με θέμα: 'Τροποποίηση και συμπλήρωση της αρ. Δ.Π. 4333/09/12.1.2010 Απόφασης Νομάρχη Πρέβεζας με θέμα: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1.999,5 KW της εταιρείας «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» στη θέση 'Άνω και Κάτω Μπουραζέρι' του ΔΔ. Μιχαλιτσίου του Δήμου Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας ως προς την αύξηση της ισχύος από 1.999,5 KW σε 2.197,00 KW.' ως προς τον τύπο των δομικών κατασκευών.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/11/2011
Περίληψη άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1.999 MW στη θέση «εκτός οικισμού Ανω και Κάτω Μπουραζέρι» στο Τ.Δ. Μιχαλιτσίου, Δήμου Πρεβέζης, Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης, Περιφέρεια Ηπείρου της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 06/11/2011
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αρ. Δ.Π. 4333/09/12.1.2010 Απόφασης Νομάρχη Πρέβεζας με θέμα: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1.999,5 KW της εταιρείας «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» στη θέση 'Άνω και Κάτω Μπουραζέρι' του ΔΔ. Μιχαλιτσίου του Δήμου Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας ως προς την αύξηση της ισχύος από 1.999,5 KW σε 2.197,00 KW
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/09/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.696/οικ.11449/03.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01618), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/01/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.696/οικ.11449/03.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01618), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 10/01/2011