Στοιχεία σταθμού SOLAR INVEST MD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. SOLAR INVEST MD A.E.)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01618
Εταιρεία: SOLAR INVEST MD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. SOLAR INVEST MD A.E.)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.00
Θέση/Δήμος: ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙ / ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΠΡΕΒΕΖΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: SOLAR INVEST MD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. SOLAR INVEST MD A.E.)

Ιστορικό Αδειών

Περίληψη Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 61428/1164/18-10-2012την εταιρεία με επωνυμία «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1,999MW στη θέση «εκτός οικισμού ΄Ανω και Κάτω Μπουραζέρι» στο Τ.Δ. Μιχαλιτσίου, Δήμου Πρέβεζας, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Περιφέρεια Ηπείρου.
ΑΔΑ: Β43ΞΟΡ1Γ-ΛΡΠ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 18/10/2012
Τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου/ δραστηριότητας που εκδόθηκαν με την αριθ. Πρωτ. 37931/2624/15.9.2011 Απόφαση ΓΓΑΔΗΔΜ με θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αρ. Δ.Π. 4333/09/12.1.2010 Απόφασης Νομάρχη Πρέβεζας με θέμα: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1.999,5 KW της εταιρείας «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» στη θέση 'Άνω και Κάτω Μπουραζέρι' του ΔΔ. Μιχαλιτσίου του Δήμου Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας ως προς την αύξηση της ισχύος από 1.999,5 KW σε 2.197,00 KW», ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης και τον
ΑΔΑ: Β4ΤΜΟΡ1Γ-ΠΔΖ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 30/09/2012
Διόρθωση και τροποποίηση της αρ. 37931/2624/15.9.2011 Απόφαση ΓΓΑΔΗΔΜ με θέμα: 'Τροποποίηση και συμπλήρωση της αρ. Δ.Π. 4333/09/12.1.2010 Απόφασης Νομάρχη Πρέβεζας με θέμα: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1.999,5 KW της εταιρείας «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» στη θέση 'Άνω και Κάτω Μπουραζέρι' του ΔΔ. Μιχαλιτσίου του Δήμου Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας ως προς την αύξηση της ισχύος από 1.999,5 KW σε 2.197,00 KW.' ως προς τον τύπο των δομικών κατασκευών.
ΑΔΑ: 4577ΟΡ1Γ-ΧΑΘ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/11/2011
Περίληψη άδειας εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 1.999 MW στη θέση «εκτός οικισμού Ανω και Κάτω Μπουραζέρι» στο Τ.Δ. Μιχαλιτσίου, Δήμου Πρεβέζης, Περιφερειακή Ενότητα Πρεβέζης, Περιφέρεια Ηπείρου της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 45ΒΜΟΡ1Γ-609
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 06/11/2011
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αρ. Δ.Π. 4333/09/12.1.2010 Απόφασης Νομάρχη Πρέβεζας με θέμα: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για το φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1.999,5 KW της εταιρείας «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» στη θέση 'Άνω και Κάτω Μπουραζέρι' του ΔΔ. Μιχαλιτσίου του Δήμου Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας ως προς την αύξηση της ισχύος από 1.999,5 KW σε 2.197,00 KW
ΑΔΑ: 4Α89ΟΡ1Γ-Ν5Ζ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 15/09/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.696/οικ.11449/03.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01618), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α9ΤΙΔΞ-Ξ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 13/01/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.696/οικ.11449/03.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΙΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01618), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: 4Α9ΤΙΔΞ-Ξ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 10/01/2011