Στοιχεία σταθμού ΔΖ ENERGY AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01620
Εταιρεία: ΔΖ ENERGY AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.02
Θέση/Δήμος: ΒΙΟ.ΠΑ. ΔΕΒΖΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΡΑΕ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΒΡΟΥ / ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΖ ENERGY AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ιστορικό Αδειών

«Περίληψης Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην εταιρία «ΔΖ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KAI ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 06/11/2012
«Σχέδιο Περίληψης Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην εταιρία «ΔΖ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ KAI ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/05/2012
'Σχέδιο περίληψησς Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού στην εταιρεία'ΔΖ Energy ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ'.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/05/2012
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.970/οικ.11365/03.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΔΖ ENERGY Α.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01620), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/12/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.970/οικ.11365/03.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΖ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με δ.τ. «ΔΖ ENERGY A.E» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01620), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006 όπως ισχύει
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 05/05/2011
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης φ/β σταθμού ισχύος1,0175 ΜW στη θέση ΒΙΟ. ΠΑ. ΔΕΒΖΟΣ του Δήμου Ορεστιάδας στην εταιρεία Δ.Ζ. ENERGY Α.Ε.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 16/03/2011