Στοιχεία σταθμού ΓΙΤΑΝΗ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-00160
Εταιρεία: ΓΙΤΑΝΗ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
Ισχύς(MW): 4.20
Θέση/Δήμος: ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΣ / ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Νομός/Περιφέρεια: ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ / ΗΠΕΙΡΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΓΙΤΑΝΗ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

Ανανέωση της άδειας χρήσης νερού του Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΗΣ) ισχύος 4,2 MW, στον ποταμό Καλαμά, του Δήμου Φιλιατών, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας στην εταιρεία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ-ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ.Υ.Η.Ε. ΓΙΤΑΝΗ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΓΙΤΑΝΗ Α.Ε.», και τροποποίηση της 5734/10.12.2002 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου χορήγησης «ενιαίας άδειας χρήσης νερού - εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων και εγκατάστασης» του εν λόγω ΜΥΗΣ, σε στοιχεία της άδειας εκτέλεσης έργου όπως αυτά περιγράφονται στην 199138/12.05.2011 ΚΥΑ με την οποία τροποποιήθηκαν και ανανεώθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου.
ΑΔΑ: 457ΛΟΡ1Γ-Ε92
Άδεια: Χρήσης νερού
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 22/11/2011
Ανανέωση της ισχύος και τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Κατασκευή και λειτουργία των έργων του ΥΗΕ Γιτάνης στον ποταμό Καλαμά, Νομού Θεσπρωτίας» της εταιρείας ΓΙΤΑΝΗ Α.Ε., ισχύος 4,2 MW.
ΑΔΑ: 4ΑΘΞ0-Ζ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 12/05/2011