Στοιχεία σταθμού ΑΙΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

Μητρώο PAE: ΑΔ-01625
Εταιρεία: ΑΙΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 2.95
Θέση/Δήμος: ΚΩΔΩΝΟΤΡΥΠΑ Ι / ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΚΟΖΑΝΗΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΘΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 115/2017 για τη μεταβίβαση της υπ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Μεταβίβαση
Ημερομηνία: 02/02/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 347/2015 Για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.447/οικ. 11450/03.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01625) όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 2,952 MW στη θέση «Κωδωνότρυπα Ι», της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ε.Π.Ε».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/09/2015
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.447/οικ.11450/03.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ε.Π.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01625), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/04/2012
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης, Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια ( Φωτοβολταϊκός Σταθμός), εγκατεστημένης ισχύος 2,952 MW στη θέση «Κωδωνότρυπα Ι » στην κτηματική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μεταξά, της Δημοτικής Ενότητας Σερβίων, του Δήμου Σερβίων- Βελβεντού, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. η οποία χορηγήθηκε στην «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ενεργειακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και διακριτικό τίτλο «SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΠΕ».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 14/03/2012
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,494 ΜW, στη θέση “Κωδωνότρυπα” του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού στο Νομό Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρίας 'SOLAR ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Ε.Π.Ε.' (πρώην Κοινοπραξίες Δυτικής Μακεδονίας Ι-ΙΙ')»
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 09/03/2011