Στοιχεία σταθμού LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01626
Εταιρεία: LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ)
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.84
Θέση/Δήμος: ΑΔΡΑΧΤΙ / ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΕΡΡΩΝ / ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ)

Ιστορικό Αδειών

Ανάκληση της αριθ.πρωτ. 5554/626/2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1,84 MW» της εταιρείας με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» σε έκταση εμβαδού 98.517 τ.μ. στη θέση «Αδράχτι» του Δήμου Ηράκλειας Π.Ε. Σερρών Π.Κ.Μ.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 09/11/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 273/2016 για την ανάκληση της υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.497/οικ.11445/03.06.2010 (Αρ. Μητρώου αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01626) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από φωτοβολταϊκό σταθμό, ισχύος 1,843 MW, στη θέση «Aδράχτι», της Δημοτικής Ενότητας Ηράκλειας, του Δήμου Ηράκλειας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρίας με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανάκληση Αδείας
Ημερομηνία: 01/08/2016
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ16.497/οικ.11445/03.06.2010 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01626) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/12/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 250/2014 Απόφαση για την τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠEKA Δ6/Φ16.497/οικ.11445/3.06.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01626) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,843 MW στη θέση «Αδράχτι», της Δημοτικής Ενότητας Ηράκλειας, του Δήμου Ηράκλειας, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της εταιρείας «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «LITHOS AIOLOS Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 06/05/2014
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατεστημένης ισχύος 1,8432 ΜW σε δασική εποικιστική έκταση στη θέση «Αδράχτι» στο Δήμο Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και φορέα εκτέλεσης του έργου την εταιρεία με επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 29/03/2013
Περίληψη Άδειας Εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατεστημένης ισχύος 1,8432 ΜW σε δασική εποικιστική έκταση στη θέση «Αδράχτι» στο Δήμο Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και φορέα εκτέλεσης του έργου την εταιρεία με επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε».
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Περίληψη
Ημερομηνία: 28/03/2013
Έγκριση επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 1,84 MW στη θέση \"ΑΔΡΑΧΤΙ\" Τ.κ. Βαμβακόφυτου, Δήμου Σιντικής, Π.Ε Σερρών, από την εταιρεία LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/02/2013
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) για το έργο «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 1,84 MW» της εταιρείας με την επωνυμία «LITHOS AIOLOS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» σε έκταση εμβαδού 98.517 τ.μ. στη θέση «Αδράχτι» του Δήμου Ηράκλειας στο Νομό Σερρών
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 06/07/2011