Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01627
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.70
Θέση/Δήμος: ΦΡΑΓΚΟΒΡΥΣΟ / ΗΛΙΔΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΛΕΙΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.866/οικ.11452/03.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01627), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/08/2012
Περίληψη Δεύτερης (2ης) Τροποποίησης της Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 1 Α.Ε.»), συνολικής ισχύος 1,7MWp, στη θέση 'Φραγκόβρυσο' της Τοπικής Κοινότητας Σιμοπούλου της Δημοτικής Ενότητας Πηνείας του Δήμου Ήλιδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/08/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ16.866/οικ.11452/03.06.2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ- 01627) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,7 MW στη θέση «Φραγκόβρυσο», της Δημοτικής Ενότητας Πηνείας, του Δήμου Ήλιδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 1 Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 12/06/2012
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με Α.Π. 566/Π.777/01-07-2010 Ε.Π.Ο απόφασης της ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΕ, η οποία τροποποιήθηκε με την 688/26983/13-02-2012 ΕΠΟ (ΑΔΑ : ΒΟΖΧ7Λ6-ΚΩΣ) για αλλαγή επωνυμία σε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 1 ΑΕ, για τον Φωτοβολταϊκό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Φραγκόβρυσο» του Δ.Δ. Σιμόπουλου Δ. Πηνείας του Ν. Ηλείας». .
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/06/2012
Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 1 . - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 1 Α.Ε.»), συνολικής ισχύος 1,7MWp, στη θέση «Φραγκόβρυσο», κοινότητας Σιμόπουλου, τ.κ. Πηνείας, Δ. Ήλιδας, π.εν. Ηλείας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 21/03/2012
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 566/Π777/01-07-2010 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,70ΜW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΦΡΑΓΚΟΒΡΥΣΟ ΔΔ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Δ ΠΗΝΕΙΑΣ Ν ΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΕ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 1 ΑΕ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/02/2012
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την επωνυμία από «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στο ορθό «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». της απόφασης ΡΑΕ 1189 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.866/οικ.11452/03.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,7 ΜW, στη θέση «Φραγκόβρυσο», του Δήμου Ήλιδας (πρώην Δήμος Πηνείας), του Νομού Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/11/2011
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1189/2011 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.866/οικ.11452/03.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,7 ΜW, στη θέση «Φραγκόβρυσο», του Δήμου Ήλιδας (πρώην Δήμος Πηνείας), του Νομού Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 26/09/2011
Χορήγηση στη «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.) άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,7MWp στη θέση «Φραγκόβρυσο», κοινότητας Σιμόπουλου, τ.κ. Πηνείας, Δ. Ήλιδας, π.εν. Ηλείας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/07/2011