Στοιχεία σταθμού ΚΑΡΥΔΑΣ Σ. - ΣΙΕΤΗΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (Δ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΕ)

Μητρώο PAE: ΑΔ-01628
Εταιρεία: ΚΑΡΥΔΑΣ Σ. - ΣΙΕΤΗΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (Δ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΕ)
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.80
Θέση/Δήμος: ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ / ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΚΑΡΥΔΑΣ Σ. - ΣΙΕΤΗΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (Δ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΕ)

Ιστορικό Αδειών

Υπαγωγή και εφαρμογή τήρησης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) για το έργο ¨ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΠΗΕ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 0.8MW ¨ της εταιρίας ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε.¨ που βρίσκεται στη θέση ¨ΜΕΓΑΛΟ ΒΟΥΝΟ¨ της Τ.Κ. Στεφάνης της Δ.Ε. Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Άδεια: ΠΠΔ
Τύπος: Υπαγωγή
Ημερομηνία: 15/06/2018
Παράταση ισχύος της αρ.πρωτ.4569/18.11.2010 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Βοιωτίας όπως τροποποιήθηκε με την αρ.πρωτ.1503/03.12.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,8MW της εταιρίας ¨¨ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΕ¨ (παλιά ονομασία ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΟΕ¨) ¨ στη θέση Μεγάλο βουνό της ΔΕ Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας Π.Ε.Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Παράταση
Ημερομηνία: 19/03/2018
Παράταση Χρόνου Ισχύος της με Α.Π. 1863/131776/14.11.2011 Απόφασης χορήγησης Άδειας Εγκατάστασης Αιολικού Πάρκου (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 1,8 MW, όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 3683/262153/21.12.2012 Απόφασή μας, στη θέση «Μεγάλο Βουνό», του Δήμου Τανάγρας, Π.Ε Βοιωτίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, , φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΚΑΡΥΔΑΣ Σ. – ΣΙΕΤΗΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε.» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθ.1 του Ν.4203/1.11.2013 (ΦΕΚ Α΄235/2013).
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Επέκταση
Ημερομηνία: 29/01/2014
Τροποποίηση ως προς τον δικαιούχο της με Α.Π. 1863/131776/14.11.2011 Απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης του Aιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 1,8 MW, στη θέση «Μεγάλο Βουνό», του Δήμου Τανάγρας, Π.Ε Βοιωτίας, από «Γ. ΒΟΚΑΣ - Σ. ΚΑΡΥΔΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΕΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Ο.Ε.» σε «ΚΑΡΥΔΑΣ Σ. – ΣΙΕΤΗΣ Θ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Ε.Ε.»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/12/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1916/οικ.11370/03.06.2010 Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό πάρκο ισχύος 1,8 MW στη θέση «Μεγάλο Βουνό», της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας «Γ. ΒΟΚΑΣ – Σ. ΚΑΡΥΔΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Ο.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/06/2012
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης για Αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 1,8 ΜW, στη θέση Μεγάλο Βουνό, του Δήμου Τανάγρας (πρώην Δερβερνοχωρίων), Π.Ε Βοιωτίας, στην εταιρεία «Γ. ΒΟΚΑΣ-Σ. ΚΑΡΥΔΑΣ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Ο.Ε.»
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 13/11/2011