Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01629
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.30
Θέση/Δήμος: ΡΟΚΟΤΣΙΑ - ΤΣΕΛΙΚΕΪΚΑ / ΗΛΙΔΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΗΛΕΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ιστορικό Αδειών

2η Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 1258/28-07-2011 (ΔΤΕ/Α.Δ.Π.Δ.Ε&Ι) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας και Ιονίου με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 1,3 MW, στη θέση 'Ροκότσια – Τσελικέικα' κοινότητας Σιμόπουλου, του Δήμου Ήλιδας (πρώην Δήμος Πηνείας), της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, Περιφέρειας Δυτ.Ελλάδας, λόγω μεταβολής των τεχνικών χαρακτηριστικών του φωτοβολταϊκού σταθμού.
ΑΔΑ: Β4ΘΓΟΡ1Φ-ΦΤΣ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/09/2012
Τροποποίηση της με Α.Π. 565/Π.778/01-07-2010 Ε.Π.Ο απόφασης της ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΕ, η οποία τροποποιήθηκε με την 1132/37625/09-03-2012 ΕΠΟ (ΑΔΑ : Β4437Λ6-ΚΨΠ) για αλλαγή επωνυμία σε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΕ, για τον Φωτοβολταϊκό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Ροκότσια - Τσελικέικα» του Δ.Δ. Σιμόπουλου Δ. Πηνείας του Ν. Ηλείας». .
ΑΔΑ: Β4ΘΠ7Λ6-Λ2Ν
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/09/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.942/οικ.11451/03.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01629), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006
ΑΔΑ: Β4Γ5ΙΔΞ-Υ3Ρ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 29/08/2012
Τροποποίηση της με Α.Π. 565/Π.778/01-07-2010 Ε.Π.Ο απόφασης της ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΕ, η οποία τροποποιήθηκε με την 1132/37625/09-03-2012 ΕΠΟ (ΑΔΑ : Β4437Λ6-ΚΨΠ) για αλλαγή επωνυμία σε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΕ, για τον Φωτοβολταϊκό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Ροκότσια - Τσελικέικα» του Δ.Δ. Σιμόπουλου Δ. Πηνείας του Ν. Ηλείας»..
ΑΔΑ: Β4ΘΠ7Λ6-ΡΟΙ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 28/08/2012
Τροποποίηση της υπ
ΑΔΑ: Β414ΙΔΞ-ΓΦΧ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/07/2012
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.942/οικ.11451/03.06.2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1030/2011 Απόφαση της ΡΑΕ, άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,3 ΜW, στη θέση «Ροκότσια - Τσελικέικα», της Δημοτικής Ενότητας Πηνείας, του Δήμου Ήλιδας, της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.»
ΑΔΑ: Β414ΙΔΞ-ΡΟ8
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 01/07/2012
Τροποποίηση της με Α.Π. 565/Π.778/01-07-2010 Ε.Π.Ο απόφασης της ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΕ, η οποία τροποποιήθηκε με την 1132/37625/09-03-2012 ΕΠΟ (ΑΔΑ : Β4437Λ6-ΚΨΠ) για αλλαγή επωνυμία σε ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΕ, για τον Φωτοβολταϊκό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στη θέση «Ροκότσια - Τσελικέικα» του Δ.Δ. Σιμόπουλου Δ. Πηνείας του Ν. Ηλείας».
ΑΔΑ: Β4ΛΞ7Λ6-ΚΝΗ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 10/06/2012
Τροποποίηση της υπ
ΑΔΑ: Β414ΙΔΞ-ΟΘ4
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 09/05/2012
Περίληψη Τροποποίησης Άδειας Εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού της εταιρείας «EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με (δ.τ. «EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε.»), συνολικής ισχύος 1,3MWp, στη θέση «Ροκότσια-Τσελικέικα», της κοινότητας Σιμόπουλου τ.κ Πηνείας Δ Ήλιδας Π. Εν. Ηλείας Π Δ Ε.
ΑΔΑ: Β4ΩΣΟΡ1Φ-Θ0Α
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 19/04/2012
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 565/Π778/1-7-2010 ΑΕΠΟ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 1,3MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΟΚΟΤΣΙΑ-ΤΣΕΛΙΚΕΙΚΑ ΔΔ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ Δ ΠΗΝΕΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΑΠΟ ΔΟΜΟΚΑΤ ΑΕ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 ΑΕ
ΑΔΑ: Β4437Λ6-ΚΨΠ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 14/03/2012
Για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.942/οικ.11451/03.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,3 ΜW, στη θέση «Ροκότσια - Τσελικέικα», του Δήμου Ήλιδας (πρώην Δήμος Πηνείας), του Νομού Ηλείας, της εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΔΑ: 4ΑΜΓΙΔΞ-Ζ95
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 22/08/2011
Χορήγηση στη «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.) άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,3MWp στη θέση «Ροκότσια - Τσελικέικα», κοινότητας Σιμόπουλου, τ.κ. Πηνείας, Δ. Ήλιδας, π.εν. Ηλείας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
ΑΔΑ: 4ΑΣΔΟΡ1Φ-ΟΘΧ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 27/07/2011