Στοιχεία σταθμού ΔΡΙΜΑΛΑΣ Β. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01630
Εταιρεία: ΔΡΙΜΑΛΑΣ Β. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 1.69
Θέση/Δήμος: ΝΤΙΜΙΡΙ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΑΧΑΪΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΔΡΙΜΑΛΑΣ Β. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Ιστορικό Αδειών

Δεύτερη τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 145076/5500/26-11-2010 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Β. ΔΡΙΜΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,6929MWp στη θέση 'Ντιμίρι' της τ.κ. Σαγέικων της δ.ε. Μόβρης στο δήμο Δυτικής Αχαΐας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 520/26-4-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, λόγω αλλαγής του εξοπλισμού.
ΑΔΑ: Β4ΛΕΟΡ1Φ-ΑΥΟ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/06/2012
Αλλαγή επωνυμίας από «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Β. ΔΡΙΜΑΛΑΣ & Σια ΟΕ» σε «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Β. ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» στην με αρ. πρωτ. 800/64/2010 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός συνολικής ισχύος 1692,9 KWp στη θέση «Ταμπάκι – Ντιμίρι» στα Σαγέικα του πρώην Δήμου Μόβρης του Ν. Αχαΐας
ΑΔΑ: 4ΑΘ77Λ6-ΚΝ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 03/05/2011
Τροποποίηση της Απόφασης αριθ. πρωτ. 145076/5500/26-11-2010 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία χορηγήθηκε στην εταιρεία «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Β. ΔΡΙΜΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» άδεια εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,6929MWp στη θέση 'Ντιμίρι' (πρώην Δ.Δ. Σαγέικων του Δήμου Μόβρης) του Νομού Αχαΐας, λόγω αλλαγής της νομικής μορφής και της επωνυμίας της δικαιούχου εταιρείας.
ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΟΡ1Φ-Χ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/04/2011
Αλλαγή επωνυμίας από «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Β. ΔΡΙΜΑΛΑΣ & Σια ΟΕ» σε «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Β. ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε» στην με αρ. πρωτ. 800/64/2010 απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός συνολικής ισχύος 1692,9 KWp στη θέση «Ταμπάκι – Ντιμίρι» στα Σαγέικα του πρώην Δήμου Μόβρης του Ν. Αχαΐας».
ΑΔΑ: 4ΑΓΞ7Λ6-Δ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 10/04/2011
Βεβαίωση για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ16.736/οικ.11454/3.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,6929 MW στη θέση «Ντιμίρι» του Δ.Δ. Σαγέϊκων του Δήμου Μόμβρης του νομού Αχαΐας, της εταιρείας «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Β. ΔΡΙΜΑΛΑΣ
ΑΔΑ: 4ΙΙΛΙΔΞ-Ξ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 21/12/2010
Χορήγηση στην εταιρεία «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Β. ΔΡΙΜΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 1,6929MWp στη θέση 'Ντιμίρι' Δ.Δ. Σαγέικων του Δήμου Μόβρης του Νομού Αχαΐας.
ΑΔΑ: 4Ι0ΞΕΣ-Ξ
Άδεια: Εγκατάστασης
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 28/11/2010