Στοιχεία σταθμού WIND STORAGE A.E.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01633
Εταιρεία: WIND STORAGE A.E.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 14.00
Θέση/Δήμος: ΚΑΨΑΛΑ / ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΒΟΙΩΤΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: WIND STORAGE A.E.

Ιστορικό Αδειών

Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 13/06/2017
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 25/05/2016
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 23/12/2015
Βεβαίωση για τη μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1845/οικ.11444/03.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01633), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 318/2013 απόφαση της ΡΑΕ και τις υπ’ αριθμ. Ο-49995/1.2.2012 και Ο-57294/22.1.2014 βεβαιώσεις της Γραμματείας της ΡΑΕ, της εταιρείας «WIND STORAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «WIND STORAGE S.A.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 04/07/2014
Βεβαίωση για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1845/οικ.11444/03.06.2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01633) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό ισχύος 15,4 MW στη θέση «Καψάλα» της εταιρείας με την επωνυμία «WIND STORAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «WIND STORAGE S.A.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 20/01/2014
ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 318/2013 για τη μεταβίβαση της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1845/οικ.11444/03.06.2010, (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01633) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ O-49995/01.02.2010 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, από αιολικό σταθμό ισχύος 15,4 MW στη θέση «Καψάλα», της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου, του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLAR BEAM Α.Ε.».
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 02/07/2013
Τροποποίηση της αρ.63489/6981/14-11-2011 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 14 MW της εταιρείας 'SOLAR BEAM A.E.' στη θέση «Καψάλα» του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας Ν. Βοιωτίας, ως προς την ισχύ (αύξηση συνολικής ισχύος από 14 MW σε 15,4 MW).
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 16/08/2012
ΒΕΒΑΙΩΣΗ Για μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ Δ6/Φ17.1845/οικ.11444/03.06.2010 άδειας παραγωγής ηλεκτρικήςενέργειας της εταιρείας «SOLARBEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «SOLARBEAMΑ.Ε.», (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01633), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του ν. 3468/2006.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Βεβαίωση Μεταβολής Στοιχείων
Ημερομηνία: 30/01/2012
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 14 ΜW της εταιρείας 'SOLAR BEAM A.E.' στη θέση «Καψάλα» του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας - Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας.
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 15/11/2011