Στοιχεία σταθμού ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ Α.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01634
Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ Α.Ε.
Τεχνολογία: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Ισχύς(MW): 5.02
Θέση/Δήμος: ΒΑΛΤΑΚΙ / ΕΥΡΩΤΑ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / -
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ Α.Ε.

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0034/2023* Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 4,991 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 4,991 MW, στη θέση ΒΑΛΤΑΚΙ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΚΡΟΚΕΩΝ, του Δήμου ΕΥΡΩΤΑ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΚΩΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ Α.Ε.» (ΑΔ-01634)
ΑΔΑ: 60ΚΘΙΔΞ-Σ2Β
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 21/03/2023
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων Φωτοβολταικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 4,991 ΜWe (21.700 Φ/Β πλαίσια X 230 We/ Φ/Β πλαίσιο) και των συνοδών έργων πρόσβασης και διασύνδεσης αυτού της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ ΑΕ», στην θέση “Βαλτάκι” της Τ.Κ. Λαγίου της Δημοτικής Ενότητας Κροκεών του Δήμου Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.
ΑΔΑ: ΒΟΖΦΟΡ1Φ-ΣΥΚ
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Έγκριση
Ημερομηνία: 30/01/2012
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας 'Αιολικό Ρουμάνι ΑΕ' ισχύος 5MW και τα συνοδά έργα πρόσβασης στην περιοχή 'Βαλτάκι' της ΤΚ Λαγίου της ΔΕ Κροκεών του Δήμου Ευρώτα Νομού Λακωνίας».
ΑΔΑ: ΒΟΝ87Λ1-ΜΔ4
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Γνωμοδότηση
Ημερομηνία: 19/01/2012