Στοιχεία σταθμού ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. EN.GA.L. A.E.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01650
Εταιρεία: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. EN.GA.L. A.E.
Τεχνολογία: ΒΙΟΜΑΖΑ
Ισχύς(MW): 100.00
Θέση/Δήμος: Β' ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ Ο.Τ. 9 ΚΑΙ Ο.Τ. 10 / ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ / ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. EN.GA.L. A.E.

Ιστορικό Αδειών

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 136/2014 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 1317/2010 Απόφασης ΡΑΕ (αρ. Μητρώου Αδειών ΑΔ-01650), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. πρωτ. Ο- 52774/03.10.2012 Βεβαίωση της Γραμματείας της ΡΑΕ, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από σταθμό βιομάζας ισχύος 100 ΜW στη θέση Β' ΒΙ.ΠΕ. ΒΟΛΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Φερών, Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ. τ. «EN.GA.L. A.E.»
ΑΔΑ: ΒΙΚΖΙΔΞ-ΖΧΞ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 04/03/2014
ΒΕΒΑΙΩΣΗ για μεταβολή στοιχείων της υπ' αριθμ. 1317/2010 (αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01650) Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EN.GA.L. A.E.», βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ' αριθμ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ
ΑΔΑ: Β43ΒΙΔΞ-4ΣΦ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 08/10/2012