Στοιχεία σταθμού ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00161
Εταιρεία: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 9.00
Θέση/Δήμος: ΤΟΥΡΛΑ / ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΕΥΒΟΙΑΣ / ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 260/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.595/3853/22.10.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00161) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 9 MW, στη θέση «Τούρλα», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΠΕ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 28/07/2016
Τροποποίηση – Συμπλήρωση απόφασης Έγκρισης επέμβασης σε έκταση δημόσια δασικού χαρακτήρα για εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 9 ΜW, εμβαδού 94.546,83 τ.μ. ( 78.987 τ.μ.+ 15.559,83 τ.μ.) στη θέση «Τούρλα» περιοχής Δ.Δ. Μελισσώνα του Δήμου Μαρμαρίου Ν. Εύβοιας, από την εταιρεία ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.
Άδεια: Επέμβασης
Τύπος: Συμπλήρωση
Ημερομηνία: 09/10/2011
Ανανέωση - τροποποίηση της αρ.11357/1254/7-12-98 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Νομάρχη Ευβοίας (όπως ανανεώθηκε - τροποποιήθηκε με την αρ.5829/13-12-04 απόφασή μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9 MW στη θέση 'Τούρλα' του Δήμου Καρύστου Ν. Εύβοιας, με αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας από 'ENERGY Ε2 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.' σε 'ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.'
Άδεια: ΕΠΟ
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 20/03/2011
Τροποποίηση ως προς τον δικαιούχο ''της άδειας λειτουργίας αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 9 MW, θέση «Τούρλα Μελισσώνος» του Δ.Δ. Μαρμαρίου του Δήμου Καρύστου του Νομού Ευβοίας', από «ENERGI E2 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Άδεια: Λειτουργίας
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 17/03/2011