Στοιχεία σταθμού Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Μητρώο PAE: ΑΔ-01660
Εταιρεία: Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 22.00
Θέση/Δήμος: ΜΑΡΜΑΡΑ / ΛΗΜΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΗΜΝΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. 1341/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 20MW, στη θέση «Μαρμαρά» του Δήμου Ατσικής, του Νομού Λέσβου, στην εταιρία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι Α.Β.Ε.Ε.», ως προς το πλήθος των Α/Γ και την εγκατεστημένη ισχύ.
ΑΔΑ: 4Α8ΦΙΔΞ-ΘΓΡ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/09/2011