Στοιχεία σταθμού ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι ΑΒΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01662
Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι ΑΒΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 32.00
Θέση/Δήμος: ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ-ΒΟΡΙΝΟΣ-ΦΟΥΡΝΟΣ / ΛΗΜΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΕΣΒΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι ΑΒΕΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. 1343/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 34MW, στη θέση «Βορνός- Πικροδάφνη- Φούρνος» του Δήμου Ατσικής, του Νομού Λέσβου, στην εταιρία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι Α.Β.Ε.Ε.», ως προς το πλήθος των Α/Γ και την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/09/2011