Στοιχεία σταθμού ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι ΑΒΕΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-01666
Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι ΑΒΕΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 14.00
Θέση/Δήμος: ΧΑΒΟΥΛΙ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ - ΠΕΤΡΑΔΕΡΗ / ΛΗΜΝΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΕΣΒΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι ΑΒΕΕ

Ιστορικό Αδειών

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΕ Για τη μεταβολή των στοιχείων της υπ' αριθμ. 1347/2010 Απόφασης της ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 16MW, στη θέση «Χαβούλι- Παραδείσι- Πετραδέρη» του Δήμου Μούδρου, του Νομού Λέσβου, στην εταιρία με την επωνυμία «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΕΛΛΑΣ Ι Α.Β.Ε.Ε.», ως προς το πλήθος των Α/Γ και την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού.
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 25/09/2011