Στοιχεία σταθμού ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ ΑΕ ERGON ΑΕ

Μητρώο PAE: ΑΔ-00030
Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ ΑΕ ERGON ΑΕ
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 1.00
Θέση/Δήμος: ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ / ΣΑΜΟΥ
Νομός/Περιφέρεια: ΣΑΜΟΥ / ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ ΑΕ ERGON ΑΕ

Ιστορικό Αδειών

Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 87/2016 για την ανανέωση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.013/2343/18.06.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00030) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό πάρκο, εγκατεστημένης ισχύος 1,65 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1 MW, στη θέση «Αγιοι Πάντες», της Δημοτικής Ενότητας Μαραθoκάμπου, του Δήμου Σάμου, της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, της εταιρείας με την επωνυμία «ENEΡΓΕΙΑΚΗ ΣΑΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕRGON A.E.»
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 26/04/2016