Στοιχεία σταθμού WRE HELLAS SA

Μητρώο PAE: ΑΔ-00164
Εταιρεία: WRE HELLAS SA
Τεχνολογία: ΑΙΟΛΙΚΑ
Ισχύς(MW): 4.80
Θέση/Δήμος: ΑΛΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ / ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νομός/Περιφέρεια: ΛΑΚΩΝΙΑΣ / ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Στάδιο: Παραγωγής

Εταιρεία: WRE HELLAS SA

Ιστορικό Αδειών

Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 182/2016 Απόφαση ΡΑΕ για την παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.397/3474/22.10.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00164) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, ισχύος 4,6 MW, στη θέση «Αλώνια Ελληνικού», του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «WRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 73ΦΘΙΔΞ-ΤΘΧ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Παράταση Άδειας Παραγωγής
Ημερομηνία: 31/08/2018
Απόφαση ΡΑΕ υπ΄ αριθμ. 1068/2017 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.397/3474/22.10.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00164) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό, μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος 4,8 MW, στη θέση «Αλώνια Ελληνικού», του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «WRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».
ΑΔΑ: 7ΚΦΥΙΔΞ-0ΣΕ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Τροπ/ση
Ημερομηνία: 07/12/2017
Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 182/2016 για την ανανέωση και τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.397/3474/22.10.2001 (αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00164) άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από αιολικό σταθμό, ισχύος 4,6 MW, στη θέση «Αλώνια Ελληνικού», του Δήμου Μονεμβασιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, της εταιρείας με την επωνυμία «WRE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «WRE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
ΑΔΑ: 73ΦΘΙΔΞ-ΤΘΧ
Άδεια: Παραγωγής
Τύπος: Ανανέωση
Ημερομηνία: 15/06/2016